Relaterad info

För dig som samverkar i Saco-S-föreningar finns mallar på Saco-S webbplats

Din roll och ditt uppdrag
- handbok för dig som är förtroendevald i privat sektor

Lokal webbplats för Saco-förening

Saco kan tillhandahålla lokala webbplatser under saco.se

Kontakta oss

Telefon vx
08-442 44 60

E-post
kansli@srat.se