Resor

Resereglemente för SRATs förtroendemän.

Reglementet gäller vid resor i förbundets tjänst, dock ej vid kurser då särskilda regler gäller.

Beställning av resa

SRAT har avtal med resebyrån Egencia.
För att kunna beställa en resa hos Egencia behöver du ha en registrerad resenärsprofil.

För att registrera en resenärsprofil behöver du kontakta vår assistent Jessica Carlberg.
Telefonnummer: 08 442 44 66
E-post: kansli@srat.se

När du sedan har en registrerad resenärsprofil, bokar du din resa själv direkt hos Egencia.

Du kan boka resa via
Hemsida: www.egencia.se
Telefon: 040 608 57 80
E-post: customer_service@egencia.se

Följande regler gäller för resekostnader:

  • Resan ska så långt som möjligt ske med det färdsätt som ger den lägsta totalkostnaden. Vid järnvägsresa gäller andra klass. Vid nattåg gäller enbädds sovplats utan dusch.
  • Vid resa med egen bil utgår ersättning med 18:50 kronor per mil.
  • SJs lågpriskort bör utnyttjas i den mån det ger en lägre kostnad för året. SRAT ersätter i sådana fall kortet.
  • Flygresa ska ske i billigaste klass.
  • Till reseräkningen ska bifogas utnyttjad färdbiljett samt eventuellt taxikvitto. Detta ska även ske i det fall biljetten beställs eller tillhandahålls av kansliet.
  • För att få ersättning för annat färdsätt krävs att man i förväg fått detta godkänt av SRATs kansli 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Förtroendemän ska bevaka möjlighet att delta i sammanträde utan löneavdrag med hänvisning till förtroendemannalagen eller avtal som medger ledighet för fackligt uppdrag. I den mån ersättning för förlorad arbetsförtjänst yrkas ska handling som styrker avdraget bifogas.