Regional MedlemsService (RMS)

SRAT har nu öppnat den digitala plattformen – integrerad med SRATs medlemsregister - för dig som har fackligt uppdrag för SRAT. Du får automatiskt tillgång till detta när du är registrerad som förtroendevald i SRATs medlemsregister.

Beroende på vilken typ av uppdrag du har får du tillgång till olika delar och ser olika mycket. Just nu pågår dessutom en omstrukturering av vårt förtroendemannaregister så att det ska passa SRATs organisation bättre.

Du loggar in på webben som vanligt och går till MIN SIDA och klickar på knappen ”Se och ändra uppgifter” (se bild nedan).

 

Du slussas då vidare till en extern sida och har därmed tillgång till fliken ”Medlemsservice” (se bild nedan).


Där kan du:

  • Söka och se dina medlemmar/förtroendevalda.
  • Göra e-postutskick till dina medlemmar/förtroendevalda (alla eller selekterat).
  • Göra medlemsunderhåll – exempelvis uppdatera kontaktuppgifter.
  • Göra föreningsunderhåll – exempelvis byta personer i en styrelse efter årsmöte.
  • Ladda upp dokument - exempelvis stadga, protokoll.
  • Lägga upp aktiviteter som årsmöte, medlemsmöte etc. Denna funktion kommer att integreras med SRATs webbplats framöver.

Det finns en manual till hur RMS fungerar, den hittar du även under knappen ”Hjälp” när du är inloggad och tagit dig till RMS. 

Frågor?

Hör du av dig till Susanne Rönngren, susanne.ronngren@srat.se, 08-442 4472 eller Marie Norell, marie.norell@srat.se, 08-442 4477.

Lycka till! Denna plattform kommer att vara ett bra stöd för dig i ditt fackliga arbete!