Kontakta föreningen

LKR har ett eget kansli

Föreningsstyrelse för Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation

Martin Carlson Kassör/ekonomiansvarig
Egen Företagare
086517730
martin.carlson@bredband.net
Erlend Flaget Ledamot
Kiropraktorerna Vejlo AB
erlend.flaget@kiropraktik.se
Fredrik Lange Ordförande
Egen Företagare
0704373488
fredrik.lange@kiropraktik.se
Tobias Lauritsen Sekreterare
Linn Spjuth Vice ordförande
LK kiropraktik AB
086300990
linn.kentsdotter@kiropraktik.se