Kontakta föreningen

Föreningsstyrelse för Svenska Logopedförbundet Slof

Anna Aronsson Ledamot
Region Jönköpings län Kansli
anna.aronsson@logopedforbundet.se
Stina Flodin Ledamot
Ulrika Guldstrand Ordförande
Kristina Hammar Ledamot
Madeleine Holmqvist Ledamot
Region Gävleborg
026155350
madeleine.holmqvist@regiongavleborg.se
Sara Jansson Ledamot
Elin Jälmbrant Ledamot
Camilla Nilsson Ledamot
Region Stockholm Logopedi södra och västra
camilla.nilsson@logopedforbundet.se
Ellinor Strandberg Kassör/ekonomiansvarig
Karolinska universitetssjukhuset Solna
0851773304
ellinor.strandberg@logopedforbundet.se
Helena Svanberg Knight Ledamot
Västra Götalandsregionen
helena.svanberg-knight@logopedforbundet.se
Kerstin Wiström Vice ordförande