AEAs personalförening

Du som arbetar på Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, AEA, exempelvis som handläggare på medlemsregistret eller som försäkringshandläggare är välkommen som medlem i personalföreningen.

Föreningsstyrelse för AEAs personalförening

Anna-Karin Alenius Skyddsombud
0856644549
akal@aea.se
Marie Eloranta Ledamot
Kee Frost Kotti Ordförande

Ansvarig förhandlare

Lena Busck
08-4424468
lena.busck@srat.se

Ansvarig förhandlare

Fredrik Damm
08-442 18 61
fredrik.damm@srat.se