SRAT-föreningen vid Försvarets Radioanstalt

Föreningen är en sammanslutning av tjänstemän med kvalificerad handläggande arbetsuppgifter, chefer och specialister anställda vid Försvarets Radioanstalt.

Föreningsstyrelse för Föreningen FRA-tjänstemän SRAT-FRA

Mats Holmgren Ordförande
Mattias Wåhlen Ledamot
084714905
vztq25@fra.se

 

Ansvarig förhandlare

Förhandlingschef Mats Eriksson
08-4424481
mats.eriksson@srat.se