Sacoförbundens personalförening, SFP

Föreningen för dig som arbetar på något av Sacoförbunden, Saco eller Vasabyrån. Alla personalkategorier är välkomna: ekonomichef, sekreterare, kanslichef, medlemsregisterhandläggare, vaktmästare, assistent, IT-ansvarig och informatör/kommunikatör är några exempel.

Ansvarig förhandlare

Fredrik Damm
08-442 18 61
fredrik.damm@srat.se

Ansvarig förhandlare

Förbundsjurist Sophie Silverryd
08-4424474
sophie.silverryd@srat.se