Kanslipersonal

Varje förhandlare har ansvar för ett antal medlemsföreningar och är den som svarar på frågor om arbetsrätt, löner, anställningsvillkor etc. På kontaktsidorna för föreningar ser du vilken förhandlare som ansvarar för just din förening. Föreningarna har hand om professionsfrågorna.


A
nders Berndt
Förbundsdirektör
08-442 4470
anders.berndt@srat.se


Mia Axelsson
Organisationsutvecklare & karriärcoach
08-442 4476
mia.axelsson@srat.se


Axel Bergström
Studenthandläggare
08-442 4485
axel.bergstrom@srat.se


Ola Blomqvi
st
Förhandlare
08-442 4469
ola.blomqvist@srat.se


Len
a Busck
Förhandlare
08-442 4468
lena.busck@srat.se


Jessica Carlberg
Assistent - vaktmästeri, medlemsservice
08-442 4466
jessica.carlberg@srat.se

Fredrik Damm
Förhandlare
08-442 1861
fredrik.damm@srat.se

Mats Eriksson
Förhandlingschef
08-442 4481
mats.eriksson@srat.se


Ann Garö
Förhandlare
08-442 4479
ann.garo@srat.se

Sverker Jutvik
Förhandlare
08-442 4475
sverker.jutvik@srat.se


Sandra Kamlin
Redovisningsansvarig
08-442 4462
sandra.kamlin@srat.se

Katarina Lundberg
Assistent - medlemsservice
08-442 1863
katarina.lundberg@srat.se

Marie Norell
Kommunikatör
08-442 4477
marie.norell@srat.se

Susanne Rönngren
IT-ansvarig/medlemsservice
08-442 4472
susanne.ronngren@srat.se


Marie 
Samuels
Assistent – medlemsservice och STHF
08-442 4471
marie.samuels@srat.se


Sop
hie Silverryd
Bitr förbundsdirektör & förbundsjurist
08-442 4474
sophie.silverryd@srat.se


Henrik Sjösten

Förhandlare
08-442 4488
henrik.sjosten@srat.se

Stefan Strömqvist
Förhandlare
08-442 1862
stefan.stromqvist@srat.se


Mattias Torell
Bitr förhandlingschef
08-442 4467
mattias.torell@srat.se


Mari
a Yngvesson
Förhandlare
08-442 4461
maria.yngvesson@srat.se