Löneenkät

Löneenkäten för 2018 är stängd. Saco Lönesök är nu uppdaterat med 2018 års siffror från löneenkäten.

Ett stort tack till de medlemmar som besvarat enkäten och därmed hjälpt oss få fram ett bra underlag inför lönerådgivningar.

Följande föreningars medlemmar har omfattats av löneenkäten

 • AEAs personalförening
 • Audionomerna
 • HälsoAkademikerna
 • Saco-förbundens personalförening
 • SRATs allmänna avdelning, SRAT-A
 • SRAT Arbetsmarknad
 • Svenska Logopedförbundet
 • Svensk Flygteknikerförening
 • Svensk Optikerförening
 • Svensk Perfusionistförening
 • Sveriges Tandhygienistförening

Vill du fylla i löneenkäten digitalt nästa år?
Gå in på Min sida och lägg till din e-postadress