Fakta ESSENS

ESSENS - kärnan i ditt yrkesliv, når akademiker i samhällsbärande professioner inom hälsa, kommunikation och förvaltning; exempelvis audionomer, barnmorskor, hälsovetare, kiropraktorer, logopeder, lotsar, tandhygienister, optiker, flygtekniker, diplomater/UD-tjänstemän, trafikledare med flera.

Tidningen är momsbefriad.

Ansvarig utgivare
Anders berndt
08-442 4470
anders.berndt@srat.se

Redaktör 
Johanna Kvarnsell
073 704 43 86
johanna.kvarnsell@a4.se

Annonsbokning
Marie Norell
078-442 4477
marie.norell@srat.se

Layout
A4 Text & Form AB

Våra läsare

Om tidningen Essens
Format: 198 x 264
Färg: 4-färg
Papper omslag: 200 g Arctic Silk (Svanenmärkt)
Papper inlaga: 100 g Amber graphic(Svanenmärkt)
Antal nr/år: 4 
Upplaga: ca 19.700 ex
Tryckeri: Linderoths tryckeri

ISSN
Essens 2003-1548

Kontakt

Kommunikatör Marie Norell
08-4424477
marie.norell@srat.se