Utgivning/annonsering
Essens

Utgivningsplan 2019

Nr 1
Annonsstopp den 11 februari 2019
Utgivning den 8 mars 2019

Nr 2
Annonsstopp den 9 maj 2019
Utgivning den 7 juni 2019

Nr 3
Annonsstopp den 30 augusti 2019
Utgivning den 26 september 2019

Nr 4
Annonsstopp den 8 november 2019
Utgivning den 6 december 2019

Annonspriser och mått

    
Kvartssida, stående
79 x 109 mm
4.500 kr

Kvartssida, liggande
163 x 51 mm
4.500 kr

Halvsida, liggande
163 x 109 mm
8.500 kr

Halvsida, stående
79 x 225 mm
8.500 kr

Helsida
198 x 264 mm
Utfall +5 mm
16.500 kr

4:e omslag (= sista sidan)
198 x 234 mm
18.000 kr

Annonsbokning

Marie Norell
08-442 44 77
marie.norell@srat.se

Kontakt

Kommunikatör Marie Norell
08-4424477
marie.norell@srat.se