Medlemsavgifter
Trafik och Järnväg - TJ

Gäller från 1 januari 2019.

Ordinarie avgift: 240 kronor/månad

Halv avgift: 140 kronor/månad

Föräldraledig/långtidssjukskriven: 190 kronor/månad

Pensionär/passiv*: 30 kronor/månad

* Medlemskategori som inte omfattas av de två försäkringarna SRAT HälsoSkydd och SRAT Inkomstförsäkring.

Kontakta SRATs kansli för mer information om regler för avgiftsnedsättning vid deltidsanställning, föräldraledighet, långvarig sjukskrivning eller pension.

Det finns även möjlighet till dubbelanslutning med några av Saco-förbunden.

Skattereduktion på medlemsavgiften

Från den 1 juli 2018 återinfördes avdragsgill fackavgift. Avdraget är en skattereduktion på 25 procent av fackavgiften, förutsatt att avgiften är minst 400 kronor per år. Avdraget sker automatiskt i deklarationen.

Så här betalar du din medlemsavgift

Vi rekommenderar att du betalar via autogiro. Då dras medlemsavgiften från ditt konto i efterskott, i slutet av varje månad. Du tecknar autogiro genom att logga in på din egen internetbank via datorn och under avdelningen Anslut autogiro välja ”Trafik och Järnväg” som betalningsmottagare.

I annat fall faktureras du kvartalsvis i förskott. E-faktura kommer att införas under 2019.