2019-02-15

Information neddragning Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen går nu in i en omfattande omställningsprocess då riksdagen har tagit beslut om stora besparingar i budgeten.

För att få budgeten i balans behöver Arbetsförmedlingen minska antalet anställda under 2019. I dagsläget är det ännu oklart hur många anställda som kommer att sägas upp. Den preliminära tidsplanen som finns anger att de första uppsägningarna kommer att ske i slutet av april.

Just pågår ett budgetarbete inom hela myndigheten på enhetschefsnivå vilket ska vara klart den 25 februari. Sedan fattas beslut om övergripande budget på central nivå efter sedvanlig samverkan med de fackliga organisationerna. Det är först efter att budgeten är fastställd som det blir tydligt var nedskärningar kommer att ske. Redan nu har myndigheten dock infört anställningsstopp med undantag för vissa grupper (bland annat ITspecifik och juridisk kompetens).

Det som sker nu är att Samverkansorganet, lokal part för Saco-S, träffar arbetsgivaren regelbundet i en partsammansatt omställningsgrupp. Omställningsgruppen arbetar nu intensivt med att förbereda processer för personalminskning (turordning/kretsning) i enlighet med gällande avtal och lagstiftning. Parternas intention är att omställningsprocessen ska genomföras så rättssäkert, transparent och skyndsamt som möjligt. Trygghetsstiftelsen kommer i ett senare skede kopplas in som stöd till uppsagda, stödet påbörjas under uppsägningstiden med målet att hitta nytt arbete.

Inom ramen för partssamarbetet har Samverkansorganet kommit överens med arbetsgivaren om insatser för att ge medarbetare utökat stöd i processen. Exempelvis har alla medarbetare tillgång till individuellt krisstöd via Previa företagshälsovård och chefer med personalansvar har tillgång till särskilda coacher för att kunna stötta sina medarbetare. Myndigheten har även ändrat sin policy beträffande tjänstledighet till en mer generös hållning. Vidare har parterna enats om att anlita en arbetstagarkonsult för att få stöd i den kommande processen. Läs mer 

Arbetsgivaren har huvudansvaret för att ge information om omställningsarbetet. Detta sker bland annat genom att information fortlöpande läggs ut på myndighetens intranät VIS. Där finns information om tillämpliga avtal och lagar samt vilket stöd man kan få i en omställningsprocess.

Frågor som rör process och vilket stöd som finns att få som medarbetare inom Arbetsförmedlingen hanteras av lokala Saco-S företrädare inom myndigheten.

Är du medlem i SRAT kan du kontakta Ann Garö (ann.garo@srat.se) om du har arbetsrättsliga frågor.

Information om vad som gäller för omställning inom staten hittar ni på:

https://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/avtal-om-omstallning/
https://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/tura-s-avtal-om-turordning-for-arbetstagare-hos-staten/
https://www.saco.se/globalassets/lokala-webbplatser/saco-s/dokument/s5_strukturforandringar_2015-4.pdf
https://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/villkorsavtal-t-arbetsgivarverket-saco-s/

Senaste nyheter

18 september 2019, 16:00

SRAT finns nu på sociala medier

Vi har kommit igång lite smått och finns nu på Facebook och Instagram. Framöver kommer vi även at...

18 september 2019, 13:25

SRAT klimatkompenserar för 2018

SRAT genomför årliga klimatbokslut sedan ett antal år tillbaka. Vi mäter all vår verksamhet och v...

23 augusti 2019, 14:49

LO, TCO och Saco har träffat Fridays for Future

Karl-Petter Thorwaldsson, Eva Nordmark och Göran Arrius – ordförande för de tre fackliga...