2019-05-21

Lönerevision för barnmorskor 2019 - vad händer nu?

Vårdförbundet har nu tecknat ett avtal med Sverige Kommuner och Landsting (SKL) angående löner. Detta avtalet påverkar inte de avtal som SRAT är en del av vad gäller löner och andra villkor.

Däremot har SRAT i dialog med arbetsgivarna kommit överens om att vänta med lönerevisionen för SRAT:s barnmorskor tills det har kommit ett nytt avtal mellan Vårdförbundet och SKL. Anledningen till att SRAT har väntat med lönerevisionen för barnmorskorna är att vi som förbund bedömer att det kan finnas praktiska vinster i att arbetsgivarna reviderar alla barnmorskorna vid ett och samma tillfälle oavsett facklig tillhörighet. Denna bedömning har vi gjort i år eftersom barnmorskorna är en ny grupp inom SRAT och att Vårdförbundets avtal skulle omförhandlas. Inför 2020 är det HÖK-T och dess tidsramar som gäller för samtliga SRAT-medlemmar.

SRAT och SRAT:s lönedelegationer kommer nu att förbereda lönerevisionerna för barnmorskorna i linje med vad som kommunicerats med respektive arbetsgivare på regionerna. Information kommer att gå ut till SRAT:s lokala förtroendevalda och det finnas alltid en förhandlare på SRAT som har ett övergripande ansvar för löneprocessen inom varje region. Utgångspunkten är också att det är dialogmodellen - det vill säga lönen sätts i dialog mellan lönesättande chef och medarbetare - som gäller.

Några arbetsgivare har redan startat processen kring löner för barnmorskor exempel på en sådan arbetsgivare är Region Skåne.

Senaste nyheter

18 september 2019, 16:00

SRAT finns nu på sociala medier

Vi har kommit igång lite smått och finns nu på Facebook och Instagram. Framöver kommer vi även at...

18 september 2019, 13:25

SRAT klimatkompenserar för 2018

SRAT genomför årliga klimatbokslut sedan ett antal år tillbaka. Vi mäter all vår verksamhet och v...

23 augusti 2019, 14:49

LO, TCO och Saco har träffat Fridays for Future

Karl-Petter Thorwaldsson, Eva Nordmark och Göran Arrius – ordförande för de tre fackliga...