Om SRAT

Fackförbundet för akademiker i samhällsbärande professioner. Vi finns på hela arbetsmarknaden.

SRAT står vid medlemmarnas sida och ger stöd och råd när det behövs. Det kan handla om rådgivning och stöd inför löneförhandling, varsel och omorganisationer, uppsägning eller karriärbyte.

Ersättningen från a-kassan eller försäkringskassa räcker sällan. Därför har vi två försäkringar i medlemskapet: inkomstförsäkring och sjukförsäkring med hälsoombud. För studenter ingår en sjukkapitalförsäkring i medlemskapet.

Mångfald

SRAT har många yrkesgrupper i sin medlemskår. Vilket innebär en mångfald och flexibilitet som gör att vi är rustade att ta emot yrkesgrupper som är för små för att själva bilda fackförbund. Vi har mycket lång erfarenhet av att arbeta med marknadsföring och professionsutveckling i våra yrkesföreningar. Denna erfarenhet är till stor nytta när vi arbetar med de nya föreningar som ansluter sig till SRAT.

Fokusområden

SRATs förbundsstyrelse har beslutat att SRAT ska fokusera på följande fyra områden:

Partipolitiskt obundet

SRAT är partipolitiskt obundet men tvekar inte att ta ställning i de frågor som rör medlemmarnas anställning, arbetsmarknad eller utbildning. SRAT är ett av medlemsförbunden i Sveriges akademikers centralorganisation (Saco).

SRAT är en del av Saco

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, samlar drygt 700 000 akademiker i 23 medlemsförbund. Målet för Sacos verksamhet är att akademisk utbildning ska löna sig för individ och samhälle.

Saco driver opinion i frågor som är viktiga för dig som är akademiskt utbildad. Under studietiden kan du påverka genom Saco Studentråd, landets största fackliga studentorganisation.

Som medlem i SRAT får du också tillgång till ett antal förmåner genom Saco. Du kan exempelvis delta i Sacos mötesplatser för chefer och egenföretagare. Du får också möjlighet att utnyttja Akademikernas inkomstförsäkring och Saco Lönesök – Sveriges bästa lönestatistik.

Fakta om SRAT

Akademiker i samhällsbärande professioner.

Antal medlemmar

15.030 medlemmar per 2018-12-31
(19.772 medlemmar per 2019-01-31)

Varav ...
966 är studenter
(1.085 studenter per 2019-01-31)

Varav de yrkesverksamma ...
37 % arbetar i kommuner och landsting
36 % arbetar inom privat sektor
23 % arbetar statligt
4 % är egenföretagare

Varav...
62 % finns inom hälsa
13 % finns inom kommunikation
25 % finns inom förvaltning

Kön
71 % är kvinnor
29 % är män

Medelålder
48 år

Läs intressanta reportage