Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen ska verkställa förbundsmötets beslut och genomföra åtgärder som främjar SRATs och föreningarnas intressen, samt leda SRATs verksamhet då förbundsmötet inte är samlat.

Under innevarande förbundsmötesperiod består förbundsstyrelsen av förbundsordförande samt 10 ledamöter.