En professionell organisation i ständig utveckling

Medlemskapets värde

  • Vi arbetar ständigt med att utveckla villkor och förmåner så att alla medlemmar får ett  mervärde av medlemskapet.

Stärka och utveckla våra medlemsföreningar

  • Vi är representativa och professionella inom våra områden vilket gör oss till den  självklara aktören för våra medlemsgrupper.
  • SRATs förtroendevalda erbjuds facklig utbildning och stöd i professionsfrågor.
  • Organisationen utvecklas med flera föreningar och förtroendevalda på regional- och  arbetsplatsnivå.
  •  Den fackliga rollen moderniseras och utvecklas så att det fackliga uppdraget kan delas  mellan flera personer och anpassas utifrån intressen och möjligheter. 

Det naturliga valet

  • SRAT är det naturliga valet för yrkesgrupper med akademisk utbildning som ännu inte  är fackligt organiserade. Med vår erfarenhet och goda struktur erbjuder vi ett unikt  fackligt medlemskap.

Kommunikation där medlemmarna finns

  • Vi kommunicerar med medlemmarna på deras villkor och efter deras behov.  Detta gör vi genom att använda och utveckla olika kommunikationskanaler.