Villkor i arbetslivet

Trygga anställningar med goda villkor

  • Vi arbetar för att våra medlemmar ska omfattas av kollektivavtal. Genom dessa skapas och utvecklas goda anställningsvillkor som behålls under hela arbetslivet.
  • Anställningsvillkor ska vara flexibla och anpassade till individens önskemål och verksamhetens behov.
  • Våra medlemmar ska inte missgynnas utifrån kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionsnedsättning, ålder, könsidentitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning.

Lönen ska sättas nära medlemmen

  • Kollektivavtal ska ge individen möjlighet att påverka sin lön.
  • SRAT ska ge stöd till individen och de förtroendevalda inför och under löneprocessen.

Hållbart arbetsliv

  • Individen ska ha stort inflytande över sin arbetssituation.
  • SRAT arbetar för att skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljöorganisation.